Aktivní léčivé látky

Společnost Mylan nabízí jedno z nejširších portfolií účinných látek (API), tj. složek vyvolávajících u různých léků léčivý efekt. Distribuuje je do více než 80 zemí světa.

Kvalita začíná krokem č. 1. Společnost Mylan používá zavedené zkušební a ověřovací postupy, aby byla zajištěna vhodnost účinných látek obsažených v léčivech.

Díky přímému přístupu k účinným látkám je Mylan jednou z pouhých dvou globálních společností zabývajících se generiky, které disponují komplexním dodavatelským řetězcem s hierarchickou strukturou. Přímý přístup nám také umožňuje udržovat si dobrý přehled o konkrétních trzích a segmentech léčby.

Vedle toho jsme jedním z největších producentů účinných látek pro generická antiretrovirotika (ARV) užívaná k léčbě HIV/AIDS, a také antibakteriálních látek, látek určených pro centrální nervovou soustavu, antihistaminik a antiastmatik, kardiovaskulárních léků, antivirotik, antidiabetik, antifungik, inhibitorů protonové pumpy a léků proti bolesti.

Výroba účinných látek

Díky svému závazku kvality, technologicky vyspělým závodům na výrobu účinných látek, globálním akreditacím od regulačních orgánů, rychlému jednání a krátkým dodacím lhůtám je společnost Mylan v oboru účinných látek ideálním partnerem.

Poslední změny  7.11.2018