Záhlaví
Kariéra
Kariéra, která ovlivní život 7 miliard lidí.

Jedna Kariéra může změnit mnoho životů. Přijměte tento fakt.

Naši lidé vědí, že bez ohledu na to, jaká je jejich role ve společnosti, dělají svou práci proto, abychom dokázali poskytnout 7 miliardám lidí na celém světě přístup k vysoce kvalitním lékům. Poslechněte si jejich příběhy

Přidejte se k nám na cestě za posláním zajistit 7 miliardám lidí přístup k vysoce kvalitním lékům. Všechny oblasti naší práce nabízí fantastické příležitosti, mimo jiné v oboru: administrativy, rozvoje podnikání, regulace, komunikací, financí, lidských zdrojů, informačních technologií, marketingu, prodeje a dalších.

 • Kvalita

  V rámci sil zajišťujících kvalitu můžete pracovat v oddělení provozů, systémů či regulace. Každé z oddělení odpovídá za to, že léky společnosti Mylan budou bezpečné a účinné a že naplní potřeby zákazníků. Členy týmu zajišťujícího kvalitu spojuje smysl pro detail.

 • Dodavatelský řetězec

  Na konci každého dodavatelského řetězce stojí jeden člověk ze 7 miliard lidí, který spoléhá na naše vysoce kvalitní léky. Zaměstnanci řídící dodavatelský řetězec zodpovídají za koordinaci komunikace, eliminaci úzkých hrdel, zajištění transparence a optimalizaci efektivity mezi společností Mylan a jejími dodavateli, distributory a spotřebiteli. Čelit těmto výzvám znamená pro společnost Mylan dodávat každému z našich zákazníků konzistentně produkty ve správném množství.

 • Oddělení výzkumu

  Pro zaměstnance oddělení výzkumu je hlavním cílem získat vysoce kvalitní léky pro 7 miliard světové populace. Budete zde mít příležitost spolupracovat se členy oddělení výzkumu a vývoje, marketingu, regulace, standardizace, bezpečnosti produktů a vývoje trhu a implementovat strategie, které podporují naše poslání a do budoucna zajišťují společnosti robustní a silnou pozici.

 • Oddělení medicíny

  V oddělení medicíny si budete klást otázky typu „Co když… ?“ a „Co potom?“. Budete přispívat k zajištění růstu a inovace v oblasti biologických léčiv, respiračních produktů a speciálních a generických léčiv. Ať už jste silní v oblasti klinického výzkumu, klinických operací, bezpečnosti produktů, řízení rizik, farmakovigilance, správy publikací, informačního managementu či podpory produktů, stanete se nedílnou součástí našeho týmu.

 • Výroba

  Jestliže se stanete součástí výrobních sil, znamená to, že budete neustále hledat způsoby, jak naše produkty zdokonalovat. Ať už optimalizujete provoz závodu v oddělení pro firemní strategii, dohlížíte na každodenní práci v oddělení provozu nebo pracujete v oblasti racionalizace výroby, řízení kapitálu a kapacit, technického zajištění, provozní výkonnosti nebo zdraví a ochrany životního prostřední, je vaším cílem totéž: zvyšování účinnosti, snižování nákladů, stanovování a překračování standardů kvality a zajišťování dodávek vysoce kvalitních léků.

Loading the player...
Poslední změny  7.11.2018