O společnosti Mylan

Poslání společnosti Mylan

Ve společnosti Mylan jsme odhodláni stanovovat nové standardy v oblasti zdravotní péče. Po celém světě spolupracujeme, abychom zajistili 7 miliardám lidí přístup ke kvalitním lékům:
• Inovujeme, abychom naplnili neuspokojené potřeby.
• Pěstujeme si zvyk poskytovat spolehlivé a prvotřídní služby.
• Neděláme to, co je jednoduché, ale to, co je správné.
• Jdeme globálním příkladem, abychom mohli ovlivnit budoucnost.

Mozaika hodnot společnosti Mylan

Naše hodnoty

Inovace
Jsme nekonvenční, máme vizi a odhodlání. „Spojujeme body“, které ostatní přehlížejí. Vidíme možnosti a pomáháme je realizovat. Jsme zvyklí bořit status quo a zavádět nové a lepší způsoby, jak pomoci lidem po celém světě vést kvalitnější život. Máme v genech odvahu, která nám umožňuje být hnací silou konstruktivních změn.

Integrita
Dělat to, co je správné, je pro nás přirozené. Stále neseme odpovědnost, i když třeba právě nejsme pod dohledem. Nastavujeme vysoké standardy, ze kterých nikdy neslevíme. Nekompromisní etický postoj nám pomáhá udržovat integritu našich produktů, bezpečnost našich zaměstnanců a čistotu životního prostředí.

Spolehlivost
Důvěryhodnost. Spolehlivost. Ať už tuto vlastnost nazýváte jakkoli, máme ji ve zvyku. Chceme tu být pro vás v dobrém i ve zlém, za každého počasí, a vždy dostát svým slibům. Proto má společnost Mylan po celém světě mnoho příznivců, kteří jí důvěřují.

Služby
Chápeme, že „nejde o nás“, jde o pomoc druhým. Věříme, že neexistuje situace, kterou bychom nedokázali zvládnout. Uděláme první poslední, budeme pracovat 24 hodin denně, překonáme jakoukoli překážku a nebudeme šetřit úsilím, abychom někomu pomohli. K našim vysoce kvalitním produktům poskytujeme také vysoce kvalitní služby.

Týmová práce
Společně můžeme pracovat rychleji, mířit výše a dosáhnout více, než může sám kdokoli z nás. Vychutnáváme si příležitosti spolupracovat, protože z nich čerpáme povzbuzení, poučení a posílení. Když spojíme síly a překonáme zábrany, můžeme přenášet hory.

Poslední změny   15/12/2015