Záhlaví Generika Mylan

Proč používat generika?

Ve společnosti Mylan máme jediný globální standard kvality pro vše, co děláme.

Protože na našich standardech nic generického není. Naše interní týmy provádějí kontroly všech produktů v plném rozsahu, ať už se vyrábějí kdekoli na světě.

Proč potřebujeme takto vysoké standardy? Protože nám opravdu záleží na lidech, kterým námi vyrobené léky pomáhají. A věříme, že si zasloužíme důvěru, kterou v nás denně vkládají lékaři, lékárníci, další odborníci v oboru zdravotní péče a v neposlední řadě pacienti. Proto říkáme: „Náš Mylan je Váš Mylan.“

Od roku 1966, kdy jsme vyrobili náš první generický lék, uplatňuje společnost Mylan jediný globální standard kvality napříč svými závody a napříč nabídkou produktů na všech trzích.

Jak v Mylanu generické léčivé přípravky vyrábíme

 • Monitorování léků

  Vyspělé systémy monitorování

  Ačkoli to není vyžadováno, používá společnost Mylan nejmodernější systémy monitorování, které automaticky vyhodnocují produkty a odmítají ty, které nevyhovují specifikacím. Tato vyspělá technologie se užívá k automatickému odstraňování závadných produktů z výroby a balicích linek.

 • Padělání léků

  Ochrana proti vadám

  Kvalita začíná krokem č. 1. Společnost Mylan používá zavedené zkušební a ověřovací postupy, aby byla zajištěna vhodnost aktivních látek obsažených v léčivech.

 • Důkaz bezvadného složení a účinnosti

  Důkaz bezvadného složení a účinnosti

  Společnost Mylan testuje v předepsaných intervalech stabilitu svých produktů a může zaručit jejich účinnost, bezvadné složení a trvanlivost.

 • Záruka kontroly správné výrobní praxe

  Záruka lékárnám

  Zákazníci spoléhají na vaši radu. To je jedním z důvodů, proč společnost Mylan uplatňuje jediný globální standard kvality napříč svými závody a nabídkou produktů – na všech trzích.

 • Požadavky jedinečného prodejního argumentu

  Záruka lékařům

  Aby vašim pacientům zajistila léčiva nejvyšší kvality, používá společnost Mylan vyspělé zkušební a monitorovací systémy. Ty zaručují soulad produktů s kritérii pro splnění zkoušek, která splňují požadavky stanovené regulačními orgány po celém světě.

Poslední změny 15/12/2015  15.12.2015