Záhlaví
Kariéra
Kariéra, která ovlivní život 7 miliard lidí.

Mnohem více než zaměstnání

Přidejte se k nám na cestě za posláním zajistit 7 miliardám lidí přístup k vysoce kvalitním lékům. Všechny oblasti naší práce nabízí fantastické příležitosti, mimo jiné v oboru: administrativy, rozvoje podnikání, regulace, komunikací, financí, lidských zdrojů, informačních technologií, marketingu, prodeje a dalších.

 • Kvalita

  V rámci sil zajišťujících kvalitu můžete pracovat v oddělení provozů, systémů či regulace. Každé z oddělení odpovídá za to, že léky společnosti Mylan budou bezpečné a účinné a že naplní potřeby zákazníků. Členy týmu zajišťujícího kvalitu spojuje smysl pro detail.

 • Dodavatelský řetězec

  Na konci každého dodavatelského řetězce stojí jeden člověk ze 7 miliard lidí, který spoléhá na naše vysoce kvalitní léky. Zaměstnanci řídící dodavatelský řetězec zodpovídají za koordinaci komunikace, eliminaci úzkých hrdel, zajištění transparence a optimalizaci efektivity mezi společností Mylan a jejími dodavateli, distributory a spotřebiteli. Čelit těmto výzvám znamená pro společnost Mylan dodávat každému z našich zákazníků konzistentně produkty ve správném množství.

 • Oddělení výzkumu

  Pro zaměstnance oddělení výzkumu je hlavním cílem získat vysoce kvalitní léky pro 7 miliard světové populace. Budete zde mít příležitost spolupracovat se členy oddělení výzkumu a vývoje, marketingu, regulace, standardizace, bezpečnosti produktů a vývoje trhu a implementovat strategie, které podporují naše poslání a do budoucna zajišťují společnosti robustní a silnou pozici.

 • Oddělení medicíny

  V oddělení medicíny si budete klást otázky typu „Co když… ?“ a „Co potom?“. Budete přispívat k zajištění růstu a inovace v oblasti biologických léčiv, respiračních produktů a speciálních a generických léčiv. Ať už jste silní v oblasti klinického výzkumu, klinických operací, bezpečnosti produktů, řízení rizik, farmakovigilance, správy publikací, informačního managementu či podpory produktů, stanete se nedílnou součástí našeho týmu.

 • Výroba

  Jestliže se stanete součástí výrobních sil, znamená to, že budete neustále hledat způsoby, jak naše produkty zdokonalovat. Ať už optimalizujete provoz závodu v oddělení pro firemní strategii, dohlížíte na každodenní práci v oddělení provozu nebo pracujete v oblasti racionalizace výroby, řízení kapitálu a kapacit, technického zajištění, provozní výkonnosti nebo zdraví a ochrany životního prostřední, je vaším cílem totéž: zvyšování účinnosti, snižování nákladů, stanovování a překračování standardů kvality a zajišťování dodávek vysoce kvalitních léků.

Loading the player...
Poslední změny  15.12.2015