Produkty Mylan

Produkty - VPOIS

PRODUKTY - Veřejně přístupná odborná informační služba o léčivých přípravcích

Analgetika

Tramylpa 37,5 mg / 325 mg
Tramadol Mylan 100 mg
Tramadol Mylan 150 mg
Tramadol Mylan 200 mg

Antiagregancia
Clopidogrel Mylan 75 mg (POR TBL FLM 30X75MG)
Clopidogrel Mylan 75 mg (POR TBL FLM 90X75MG)

Antiaritmika
Amiodaron Mylan 200 mg (POR TBL NOB 30X200MG)
Amiodaron Mylan 200 mg (POR TBL NOB 60X200MG)

Antiastmatika
Montelukast Mylan 4 mg (POR TBL FLM 30X4MG)
Montelukast Mylan 5 mg (POR TBL FLM 30X5MG)
Montelukast Mylan 5 mg (POR TBL FLM 100X5MG) 
Montelukast Mylan 10 mg (POR TBL_FLM 30X10MG)
Montelukast Mylan 10 mg (POR TBL FLM 100X10MG)

Antibiotika
Azitromycin Mylan 500 mg
Ceftazidim Mylan 1 mg
Ceftazidim Mylan 2 mg
Piperacillin/Tazobactam Mylan 4g/500 mg
Klaritromycin Mylan 500 mg
Vancomycin Mylan 500 mg
Vancomycin Mylan 1000 mg

Antidepresiva
Escitalopram Mylan 10 mg (POR TBL FLM 30X10MG)
Escitalopram Mylan 10 mg (POR TBL FLM 90X10MG)
Escitalopram Mylan 20 mg (POR TBL FLM 30X20MG)
Escitalopram Mylan 20 mg (POR TBL FLM 90X20MG)
Mirtazapin  Mylan 30 mg 
Mirtazapin  Mylan 45 mg 
Venlafaxin Mylan 75 mg 
Venlafaxin Mylan 150 mg

Antiemetika
Granisetron Mylan 1 mg 

Antiepileptika
Lamotrigin Mylan 25 mg
Lamotrigin Mylan 50 mg
Lamotrigin Mylan 100 mg (POR TBL NOB 30X100MG)
Lamotrigin Mylan 100 mg (POR TBL NOB 30X100MG)
Letiramyl 250 mg
Letiramyl 500 mg (POR TBL FLM 50X500MG)
Letiramyl 500 mg (POR TBL FLM 100X500MG)
Letiramyl 1000 mg

Topiramat  Mylan 25 mg
Topiramat  Mylan 50 mg
Topiramat  Mylan 100 mg

Antihistaminika
Desloratadin Mylan 5 mg (POR TBL FLM 30X5MG)
Desloratadin Mylan 5 mg (POR TBL FLM 50X5MG)
Desloratadin Mylan 5 mg (POR TBL FLM 90X5MG)

Antihypertenzíva
Amlodipin Mylan 5 mg (POR TBL NOB 30X5MG)
Amlodipin Mylan 5 mg (POR TBL NOB 100X5MG)
Amlodipin Mylan 10 mg (POR TBL NOB 30X10MG)
Amlodipin Mylan 10 mg (POR TBL NOB 100X10MG)
Bisoprolol Mylan 2,5 mg
Bisoprolol Mylan 5 mg 
Bisoprolol Mylan 10 mg (POR TBL FLM 30X10MG)
Bisoprolol Mylan 10 mg (POR TBL FLM 100X10MG)
Irbesartan/Hydrochlorothiazid Mylan 28 x 150 mg/12,5 mg
Irbesartan/Hydrochlorothiazid Mylan 28 x 300 mg/12,5 mg
Irbesartan Mylan 150 mg (POR TBL NOB 28X150MG)
Irbesartan Mylan 150 mg (POR TBL NOB 98X150MG)
Irbesartan Mylan 300 mg (POR TBL NOB 28X300MG)
Irbesartan Mylan 300 mg (POR TBL NOB 98X300MG)
Losagen 50 mg (POR TBL FLM 30X50MG)
Losagen 50 mg (POR TBL FLM 90X50MG)
Losagen Combi 50 mg/12,5 mg (POR TBL FLM 30)
Losagen Combi 50 mg/12,5 mg (POR TBL FLM 100)
Metoprolol Mylan 47,5 mg (POR TBL PRO 30X47.5MG)
Metoprolol Mylan 47,5 mg (POR TBL PRO 100X47.5MG)
Metoprolol Mylan 95 mg (POR TBL PRO 30X95MG)
Metoprolol Mylan 95 mg (POR TBL PRO 100X95MG)
Metoprolol Mylan 190 mg (POR TBL PRO 30X190MG)
Metoprolol Mylan 190 mg (POR TBL PRO 100X190MG)
Moxonidin Mylan 0,2 mg (POR TBL PRO 28X200RG)
Moxonidin Mylan 0,2 mg (POR TBL PRO 98X200RG)
Moxonidin Mylan 0,3 mg (POR TBL PRO 28X200RG)
Moxonidin Mylan 0,3 mg (POR TBL PRO 98X300RG)
Moxonidin Mylan 0,4 mg (POR TBL PRO 28X400RG)
Moxonidin Mylan 0,4 mg (POR TBL PRO 98X400RG)
Perindopril/Indapamid Mylan 30 x 4mg/ 1,25 mg
Perindopril/Indapamid Mylan 90 x 4mg/ 1,25 mg
Perindopril Mylan 4 mg (POR TBL NOB 30X4MG)
Perindopril Mylan 4 mg (POR TBL NOB 90X4MG)
Perindopril Mylan 8 mg (POR TBL NOB 30X8MG)
Perindopril Mylan 8 mg (POR TBL NOB 90X8MG)
Trandolapril Generics 2 mg 

Antimigrenika
Sumatriptan Mylan 50 mg
Sumatriptan Mylan 100 mg
Topiramat  Mylan 25 mg 
Topiramat  Mylan 50 mg
Topiramat  Mylan 100 mg

Antiparkinsonika
Levodopa/Carbidopa Mylan 100mg/25mg
Levodopa/Carbidopa Mylan 250mg/25mg
Pramigen 0,7 mg 
Pramigen 0,18 mg
Pramipexol Mylan 0,18 mg
Pramipexol Mylan 0,7 mg
Ropinirol Mylan 2 mg
Ropinirol Mylan 5 mg

Antipsychotika
Amisulprid Mylan 50 mg (POR TBL NOB 30X50MG)
Amisulprid Mylan 50 mg (POR TBL NOB 90X50MG)
Amisulprid Mylan 200 mg (POR TBL NOB 30X200MG)
Amisulprid Mylan 200 mg (POR TBL NOB 150X200MG)
Amisulprid Mylan 400 mg 
Arkolamyl 5 mg
Arkolamyl 10 mg
Olanzapin Mylan 5 mg
Olanzapin Mylan 5 mg ODT
Olanzapin Mylan 10 mg
Olanzapin Mylan 10 mg ODT
Quetiapin Mylan 25 mg
Quetiapin Mylan 100 mg
Quetiapin Mylan 200 mg
Quetiapin Mylan 300 mg
Ziprasidon Mylan 40 mg
Ziprasidon Mylan 60 mg
Ziprasidon Mylan 80 mg


Antiulceróza
Omeprazol Mylan 20 mg (POR CPS ETD 30X20MG)
Omeprazol Mylan 20 mg (POR CPS ETD 100X20MG)
Omeprazol Mylan 40 mg
Pantoprazol Mylan 40 mg (POR TBL ENT 30X40MG)
Pantoprazol Mylan 40 mg (POR TBL ENT 100X40MG)

Antivirotika
Ribavirin Mylan 200 mg

Bisfosfonáty, NSA
Alendrogen Mylan 70 mg (POR TBL NOB 4X70MG)
Alendrogen Mylan 70 mg (POR TBL NOB 12X70MG)
Ibandronát Mylan 150 mg (POR TBL FLM 1X150MG)
Ibandronát Mylan 150 mg (POR TBL FLM 3X150MG)
Ibumyl Rapid 400mg (POR TBL FLM 12X400MG)
Ibumyl Rapid 400mg (POR TBL FLM 24X400MG)
Meloxicam Mylan 15 mg (POR TBL NOB 20X15MG)
Meloxicam Mylan 15 mg (POR TBL NOB 60X15MG)
Meloxicam Mylan 15 mg (POR TBL NOB 100X15MG)
Rismyl 35 mg
Zoledronic acid Mylan 4 mg/5 ml

Chemoterapeutika
Levofloxacin Mylan 500 mg
Levofloxacin Mylan 500 mg / 100 ml

Cytostatika
Anastrozol Mylan 1 mg
Bicalutagen 150 mg (POR TBL FLM 30X150MG)
Bicalutagen 150 mg (POR TBL FLM 90X150MG)
Exemestan Mylan 25 mg
Gemcitabin Mylan 38 mg/ml (INF PLV SOL 1X200MG)
Gemcitabin Mylan 38 mg/ml (INF PLV SOL 1X1GM)
Irinotecan Mylan 20 mg/ml (INF CNC SOL 1X2ML/40MG)
Irinotecan Mylan 20 mg/ml (INF CNC SOL 1X5ML/100MG)
Letrozol Mylan 2,5 mg
Oxaliplatina Mylan 5 mg/ml (INF PLV SOL 1X50MG/10ML)
Oxaliplatina Mylan 5 mg/ml (INF PLV SOL 1X100MG/20ML)
Paclitaxel Mylan 6 mg/ml (INF CNC SOL 1X5ML)
Paclitaxel Mylan 6 mg/ml (INF CNC SOL 1X16,7ML)
Paclitaxel Mylan 6 mg/ml (INF CNC SOL 1X50ML)
Topotecan Mylan 1 mg/ml

Hypnotika
Zolpidem Mylan 10 mg (POR TBL FLM 20X10MG)
Zolpidem Mylan 10 mg (POR TBL FLM 50X10MG)


Hypolipidemika
Atorvastatin Mylan 10 mg  (POR TBL FLM 100X10MG)
Atorvastatin Mylan 10 mg  (POR TBL FLM 30X10MG)
Atorvastatin Mylan 20 mg (POR TBL FLM 100X20MG)
Atorvastatin Mylan 20 mg  (POR TBL FLM 30X20MG)
Atorvastatin Mylan 40 mg (POR TBL FLM 100X40MG)
Atorvastatin Mylan 40 mg  (POR TBL FLM 30X40MG)
Fluvastatin Mylan 80 mg (POR TBL PRO 90X80MG)
Simvastatin Mylan 20 mg (POR TBL FLM 30X20MG)
Simvastatin Mylan 20 mg (POR TBL FLM 100X20MG)
Simvastatin Mylan 40 mg (POR TBL FLM 100X40MG)
Rosuvastatin Mylan 10 mg (POR TBL FLM 30X10MG)
Rosuvastatin Mylan 10 mg (POR TBL FLM 90X10MG)
Rosuvastatin Mylan 20 mg (POR TBL FLM 30X20MG)
Rosuvastatin Mylan 20 mg (POR TBL FLM 90X20MG)
Rosuvastatin Mylan 40 mg

Imunosupresiva
Cislosporin Mylan 25 mg
Cislosporin Mylan 50 mg 
Cislosporin Mylan 100 mg
Leflugen 20 mg
Mycophenolat Mofetil Mylan 500 mg
Tacrolimus Mylan 5 mg

Inhibitory testosteron 5-alfa reduktázy
Finasterid Mylan 5 mg

Kardiaka
Trimetazidin Mylan 35 mg

Kognitiva
Donepezil Mylan 5 mg 
Donepezil Mylan 10 mg (POR TBL FLM 28X10MG)
Donepezil Mylan 10 mg (POR TBL FLM 84X10MG)
Donepezil Mylan 10 mg (ODT forma)
Galantamin Mylan 8 mg
Galantamin Mylan 16 mg 
Galantamin Mylan 24 mg
Memantin Mylan 10 mg
Memantin Mylan 20 mg

Léčba BHP
Alfuzosin Mylan 5 mg 
Alfuzosin Mylan 10 mg (POR TBL PRO 30X10MG)
Alfuzosin Mylan 10 mg (POR TBL PRO 90X10MG)
Doxazosin Mylan 4 mg  (POR TBL PRO 28X4MG)
Doxazosin Mylan 4 mg (POR TBL PRO 98X4MG)
Tamsulosin HCl Mylan 0,4 mg

Oftalmologika
Dorzogen Combi 20mg/ml +5 mg/ml 

Opioidní anestetika
Fentanyl Mylan 12 mikrogramů/ h
Fentanyl Mylan 25 mikrogramů/ h
Fentanyl Mylan 50 mikrogramů/ h
Fentanyl Mylan 75 mikrogramů/ h
Fentanyl Mylan 100 mikrogramů/ h

Perorální antidiabetika
Akarboza Mylan
Gliclazid Mylan 30 mg (POR TBL RET 60X30MG)
Gliclazid Mylan 30 mg (POR TBL RET 120X30MG)
Glimepirid Mylan 2 mg (POR TBL NOB 30X2MG)
Glimepirid Mylan 2 mg (POR TBL NOB 90X2MG)
Glimepirid Mylan 3 mg (POR TBL NOB 30X3MG)
Glimepirid Mylan 3 mg (POR TBL NOB 90X3MG)
Glimepirid Mylan 4 mg (POR TBL NOB 30X4MG)
Glimepirid Mylan 4 mg (POR TBL NOB 90X4MG)
Metformin Mylan 500 mg
Metformin Mylan 850 mg 
Metformin Mylan 1000 mg
Metformin Mylan 500 mg 
Metformin Mylan 850 mg
Metformin Mylan 1000 mg
Pioglitazon Mylan 15 mg
Pioglitazon Mylan 30 mg

Poruchy erekce
Sildenafil Mylan 50 mg
Sildenafil Mylan 100 mg (POR TBL FLM 4X100MG)
Sildenafil Mylan 100 mg (POR TBL FLM 8X100MG)

Vazodilatancia
Betahistin Mylan 16 mg
Betahistin Mylan 24 mg

Poslední změny  27.2.2015