Transparentní spolupráce

Transparentní spolupráce je předpokladem budování důvěry s veřejností a pacienty. Proto společnosti MYLAN PHARMACEUTICALS s.r.o., BGP Products Czech Republic s.r.o a MEDA Pharma s.r.o. budou zveřejňovat přehled finančních plnění poskytnutých mezi farmaceutickým průmyslem a ostatními subjekty ve zdravotnictví

MYLAN PHARMACEUTICALS s.r.o
MYLAN Metodologická poznámka_MfE_CZ

BGP Products Czech Republic s.r.o.
BGP Metodologická poznámka_MfE_CZ

MEDA Pharma s.r.o
MEDA Metodologická poznámka_MfE_CZ

Poslední změny  27.6.2018