Záhlaví Přístupové kanály Mylan

Distribuce

Je-li naším posláním zajistit 7 miliardám lidí přístup k vysoce kvalitním lékům, jak se k nim léčivo dostane?

Společnost Mylan uplatňuje jediný globální standard kvality napříč svými závody a nabídkou produktů . . na všech trzích. Ve výrobních a balicích procesech užívá společnost Mylan vyspělé systémy monitorování a vyhodnocování, které zajišťují soulad produktů se specifikacemi.

Tato opatření nám umožňují těžit ze široké sítě lokálních i globálních přístupových kanálů, které zahrnují lékaře, instituce, vládní činitele a maloobchodní i velkoobchodní prodejce.

Tyto vztahy jsme si budovali a pěstovali po desetiletí. Protože důvěra v našem pojetí překračuje globální standardy kvality. Vše se odvíjí od toho, že nám záleží na lidech, kterým naše práce pomáhá. Podle toho také jednáme se svými partnery.

Jestliže si nás zvolíte za svého partnera, je pro nás prioritou vzájemný vztah a hodnoty, které tento vztah vytvářejí. Protože nám záleží na tom, aby pro vás naše vzájemná spolupráce byla přínosem.

Pokud vydáváte naše produkty, které se obtížně vyrábějí a formulují, měli byste vědět, že náš závazek k jejich výrobě je dlouhodobý. Ať už jde o léčiva určená pro miliony lidí, nebo jen pro pár osob, je naší prioritou splnit oborové standardy nebo je překonat.

Komu sloužíme

 • Ikona Lékaři

  Lékaři

  Tisíce zástupců společnosti Mylan navštěvují denně tisíce lékařů. Tato setkání nám umožňují splnit jejich potřeby a dostát našemu slibu poskytnout lékařům a jejich pacientům přístup k vysoce kvalitním lékům.

  Lékaře podporujeme také prostřednictvím iniciativ typu Programu útěchy v Indii. Tento program pomáhá pacientům trpícím HIV/AIDS udržovat si přehled o svém stavu a zůstat ve spojení v lékaři i v období mezi návštěvami.

 • Ikona Instituce

  Instituce

  Mezi naše zákazníky z řad institucí patří široký okruh nemocnic, zařízení pro dlouhodobou péči, nákupních skupin, integrovaných dodavatelských řetězců a lékáren se speciálním sortimentem. Také úzce spolupracujeme s mnoha nákupními skupinami s vedoucím postavením na trhu, abychom zajistili dostupnost generických a značkových produktů poskytovatelům zdravotní péče v nemocničním prostředí.

  Naše formáty balení s odměřenými dávkami zahrnují injekční přípravky, předem smíšená minibalení a lékovky s jednou či více dávkami. Tyto inovace v oblasti balení přispívají k lepšímu přehledu o zásobách, snižují počet chybných vydání a pomáhají dodržovat zásady podávání léků.

 • Spolupráce s NACO

  Vládní činitelé

  Mezi naše partnery z řad vládních činitelů patří indická Národní organizace pro kontrolu AIDS (NACO) a ministerstvo zdravotnictví Jihoafrické republiky. V Indii jsme hlavním dodavatelem léků proti HIV/AIDS pro organizaci NACO a pomáháme jí v jejím cíli zastavit a zvrátit epidemii HIV/AIDS prostřednictvím integrované prevence, léčby a péče a podpůrných programů. V Jihoafrické republice jsme rovněž jedním z hlavních dodavatelů léků proti HIV/AIDS.

  Také spolupracujeme s vládami po celém světě prostřednictvím iniciativ prosazujících zásady, které se zaměřují na užívání generik a zvyšování přístupu k vysoce kvalitním lékům.

 • Program PharmAssist

  Maloobchodníci

  Zásobujeme národní a mezinárodní řetězce lékáren i nezávislé lékárny. Naše série školicích materiálů pomáhá lékárníkům vybavit jejich zákazníky informacemi a poskytnout jim odpovědi na běžné otázky.

 • Velkoobchodníci Mylan

  Velkoobchodníci

  Vztahy společnosti Mylan s velkoobchodníky po celém světě jsou nezbytné pro to, aby se naše produkty mohly dostat k lidem, kteří je v cca 145 státech a regionech potřebují.

Poslední změny  29.1.2019