Neustále vpřed

Neustále vpřed

Nedílnou součástí firemní kultury společnosti Mylan je inovace. Inovace je důvodem, proč v každé výzvě spatřujeme příležitost. Je důvodem, proč po celém světě napříč oceány a časovými pásmy naleznete vědce, výzkumníky a badatele, kteří navzájem spolupracují, aby vyřešili komplexní problémy a naplnili neuspokojené potřeby.

Překvapuje vás, že se společnost známá svými vysoce kvalitními generickými léky zaměřuje na inovace? Zvažte následující: V roce 1984 jsme byli první společností vyrábějící generika, která získala patent na nový lék. Dnes navrhujeme biologicky podobné verze značkových léků a vyvíjíme dokonalejší varianty léků, aby naše produkty vynikaly nad konkurencí.

Abychom mohli jít neustále vpřed, vybudovali jsme společnost, která je různorodá, je motivovaná a je jedinečná svou schopností spolupracovat.

Skutečně globální kultura

Jako globální společnost jsme se rozhodli vypěstovat si disciplínu výzkumu a vývoje, která bude pákou, jež násobí sílu každého jedince v každé kultuře. Dalším z našich cílů bylo využít dvanáct časových zón v náš prospěch.
Výsledek: Celosvětový tým s jedinečnými vyhlídkami na řešení místních i globálních zdravotnických problémů. Díky vzájemné spolupráci jsme proměnili čas ve svého pomocníka – když tým na jedné straně planety skončí směnu, pokračuje tým na druhé straně v práci dál.
Jinými slovy: Výzkum a vývoj ve společnosti Mylan nikdy nespí.

Rozdíl u Mylan

Věříme, že tato forma práce nám umožňuje rychle reagovat a je hnacím motorem neustále se rozrůstajícího portfolia, které zahrnuje injekční, biologické, respirační, onkologické a neurologické léky.
Při spolupráci napříč kontinenty a kulturami jsme brzy zjistili, že žádné výzkumné středisko není ostrov. Jasně se ukázalo, že v rámci všech našich komplexních plánů platí jedno prosté pravidlo: společně tvoříme více než pouhý součet našich součástí.

Poslední změny  7.11.2018