Kontakt na Mylan

Bezpečnost léčivého přípravku je stejně důležitým atributem jako jeho účinnost. Sledováním bezpečnosti léčiv se zabývá farmakovigilance. Základním zdrojem informací o bezpečnosti je po uvedení přípravku na trh systém spontánního hlášení nežádoucích účinků předepisujícími lékaři, farmaceuty, pacienty nebo jinými osobami.

Nežádoucí účinek je nepříznivá a nezamýšlená odezva na podání léčivého přípravku, která se dostaví po dávce běžně užívané k prevenci, léčení či určení diagnózy onemocnění nebo k obnově, úpravě nebo jinému ovlivnění fyziologických funkcí. Nahlášené případy se shromažďují v celosvětové databázi, vyhodnocují se v kontextu s ostatními a analyzují se rizika. Zjištěné bezpečnostní signály mohou mít dopad na další použití přípravku.

Chcete-li nahlásit podezření na nežádoucí účinek léčivého přípravku firmy Mylan Pharmaceuticals, BGP Products Czech Republic, nebo MEDA 
kontaktujte nás prosím na telefonním čísle +420 602 355 996.

Připravte si, prosím, předem tyto údaje:


  • jakého léku se nezamýšlená nebo nepříznivá odezva týká
  • kdy se u Vás nebo Vašeho pacienta nežádoucí účinek objevil
  • reakci na lék, kterou pokládáte za nežádoucí účinek
  • Vaše kontaktní údaje (telefonní číslo, email)
  • pokud jste pacient, prosím uveďte kontakt na Vašeho lékaře, který Vám přípravek předepsal nebo kterého jste o nežádoucím účinku informovali

Prosím, nahlaste nám také podávání léku v těhotenství, předávkování, zneužití, neúčinnost léčivého přípravku nebo neočekávaný pozitivní účinek, chybné užití nebo použití mimo rámec schváleného SPC, přenos infekčního agens léčivem případně další informace týkající se bezpečnosti. Vaše informace budou předány Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, jak je vyžadováno legislativou.

Další možností pro pacienty i zdravotnické pracovníky je hlásit nežádoucí příhody přímo Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv pomocí formuláře na jeho webových stránkách ZDE

Poslední změny  7.11.2016