Kontakt na Mylan

MYLAN HEALTHCARE CZ s.r.o.

Evropská 2590/33c

Dejvice, 160 00 Praha 6

IČ: 03481778


BGP Products Czech Republic s.r.o. je zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 232034. 
Zastoupená: MUDr. Milanem Černekem a/nebo MUDr. Jozefem Belčíkem, jednatelem 


Jak nás najdete:

Získat pokyny:

MYLAN PHARMACEUTICALS s.r.o.

Evropská 2590/33c
Dejvice, 160 00 Praha 6
IČ: 28392779


Mylan Pharmaceuticals s.r.o. je zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 138340. 
Zastoupená: MUDr. Milanem Černekem a/nebo MUDr. Jozefem Belčíkem, jednatelem Jak nás najdete:

Získat pokyny:

MEDA Pharma s.r.o.

Evropská 2590/33c
Dejvice, 160 00 Praha 6
IČ: 27140661


MEDA Pharma s.r.o. je zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 99352.
Zastoupená: MUDr. Milanem Černekem a/nebo MUDr. Jozefem Belčíkem, jednatelemJak nás najdete:

Získat pokyny:

Korespondenční adresa všech tří společností: Evropská 2590/33c, 160 00 Praha 6

Všeobecné obchodní podmínky: 

Jednatelé: MUDr. Milan Černek a MUDr. Jozef Belčík
1/ Upozorňujeme, že jediné oprávněné osoby, které mohou jménem společností uzavírat (tj. i podepisovat) smlouvy jsou jejich jednatelé MUDr. Milan Černek a MUDr. Jozef Belčík. Každý z jednatelů je oprávněn jednat samostatně. 

2/ Dle interních pravidel společnosti musí být každá smlouva uzavřena písemnou formou a opatřena razítkem společnosti a podpisem jednatele. Jiné formy uzavření smlouvy s druhými stranami nebudou společností akceptovány.

3/ Každý návrh na uzavření smluvního vztahu ze strany druhých subjektů musí být podán písemnou formou (písemně nebo emailem) a schválen zástupcem společnosti  a jejím jednatelem. Společnost  nenese odpovědnost za závazky, které by společnosti mohly vzniknout, nebude-li některý ze zaměstnanců ihned nebo bezprostředně reagovat na nabídky druhých stran.


Hlášení podezření na nežádoucí účinky


Bezpečnost léčivého přípravku je stejně důležitým atributem jako jeho účinnost. Sledováním bezpečnosti léčiv se zabývá farmakovigilance. Základním zdrojem informací o bezpečnosti je po uvedení přípravku na trh systém spontánního hlášení nežádoucích účinků předepisujícími lékaři, farmaceuty, pacienty nebo jinými osobami.


Nežádoucí účinek je nepříznivá a nezamýšlená odezva na podání léčivého přípravku, která se dostaví po dávce běžně užívané k prevenci, léčení či určení diagnózy onemocnění nebo k obnově, úpravě nebo jinému ovlivnění fyziologických funkcí. Nahlášené případy se shromažďují v celosvětové databázi, vyhodnocují se v kontextu s ostatními a analyzují se rizika. Zjištěné bezpečnostní signály mohou mít dopad na další použití přípravku.


Chcete-li nahlásit podezření na nežádoucí účinek léčivého přípravku firmy MYLAN PHARMACEUTICALS s.r.o., MYLAN HEALTHCARE CZ s.r.o., nebo MEDA Pharma s.r.o., kontaktujte nás prosím na telefonním čísle +420 602 355 996 nebo na emailové adrese ProductsafetyCZ@mylan.com.


Připravte si, prosím, předem tyto údaje:
• jakého léku se nezamýšlená nebo nepříznivá odezva týká
• kdy se u Vás nebo Vašeho pacienta nežádoucí účinek objevil
• reakci na lék, kterou pokládáte za nežádoucí účinek
• Vaše kontaktní údaje (telefonní číslo, email)
• pokud jste pacient, prosím uveďte kontakt na Vašeho lékaře, který Vám přípravek předepsal nebo kterého jste o nežádoucím účinku informovali


Prosím, nahlaste nám také podávání léku v těhotenství, předávkování, zneužití, neúčinnost léčivého přípravku nebo neočekávaný pozitivní účinek, chybné užití nebo použití mimo rámec schváleného SPC, přenos infekčního agens léčivem případně další informace týkající se bezpečnosti.


Vaše informace budou předány Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, jak je vyžadováno legislativou.


Další možností pro pacienty i zdravotnické pracovníky je hlásit nežádoucí příhody přímo Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv pomocí formuláře na jeho webových stránkách ZDE

Poslední změny  29.1.2019