Biosimilars

biosimilar

Inovace zlepšují přístup pacientů k dostupné léčbě

Svět čelí v oblasti zdravotní péče rostoucím výzvám. Zvyšující se tlak na systémy zdravotní péče je dán stárnutím obyvatelstva a nárůstem počtu chronických a doprovodných onemocnění. Nerovnost v přístupu k lékům, zejména v podfinancovaných, rozvíjejících se regionech, dále znásobuje globální výzvy v oblasti zdravotní péče.

Řešení problémů

Nové přístupy k řešení těchto problémů jsou rozhodující pro budoucnost péče o zdraví celosvětové populace. Další inovace v oblasti léčiv jsou klíčem k hmatatelnému a účinnému řešení mnoha zdravotních problémů.

Podle našeho názoru představují biosimilars – léky, které jsou velmi podobné a terapeuticky ekvivalentní s referenčním lékem a splňují stejné vysoké standardy kvality, bezpečnosti a účinnosti, jako referenční přípravek – příležitost zásadním změnám v poskytování dostupné zdravotní péče a jsou důležitým krokem k transformaci zdravotních systémů v globálním měřítku.

Přístup

Zjednodušeně řečeno, biosimilars zlepší přístup k životně důležitým a prospěšným lékům a pomohou zdravotnickým systémům čelit výzvě rostoucích finančních nákladů.
Úspory nákladů jsou již jasně patrné. Od chvíle kdy byly biosimilars poprvé uvedeny v EU v roce 2006, bylo již v zemích EU5 (Francie, Německo, Itálie, Španělsko, Spojené království) dosaženo úspor ve výši 1,5 miliardy EUR1. Pravděpodobnost, že tempo úspor se bude stupňovat, je vysoká; pouze ve Velké Británii očekává systém zdravotní péče další úspory díky používání biosimilars ve výši 300 milionů liber do roku 20212.

Tyto úspory jsou využívány systémy zdravotní péče ke zlepšení přístupu pacientů k léčbě závažných onemocnění včetně rakoviny a diabetu. Díky biosimilars se v zemích EU5 zlepšil přístup k biosimilars za stejné období o 44 %3. Tak jak bude EU schvalovat další přípravky biologické léčby4, mají biosimilars potenciál zajistit cenově velmi dostupnou a vysoce kvalitní léčbu, která umožní více pacientům přístup k léčbě závažných chronických onemocnění bez ohledu na geografii nebo národní bohatství dané země.

Lepší zdraví pro lepší svět

Vzhledem k velmi reálné globální potřebě na sebe společnost Mylan přijala závazek vývoje biosimilars a její portfolio zahrnuje už 20 přípravků v různých fázích vývoje z řady terapeutických oblastí.

Společnost Mylan je přesvědčena, že 7 miliard lidí po celém světě si zaslouží přístup k vysoce kvalitní, cenově dostupné léčbě. Ať už se jedná o rozvinutější části světa nebo regiony, kde domácí problémy představují překážku pro adekvátní péči. Společnost Mylan se zavázala pomáhat pacientům v přístupu k léčbě, kterou potřebují.

Reference

1 Léky pro Evropu. (2017). Medicína pro Evropu pro jednotlivé země přístupové politiky. Dostupné: https://www.medicinesforeurope.com/wp-content/uploads/2017/05/20170220-Medicines-for-Europe-recommendationsv1.0_FINAL.pdf

2 NHS England https://www.england.nhs.uk/2017/09/as-nhs-approaches-70-it-time-time-to-unleash-potenciál-in-inovaci-pře- přeměnit-patient-care -says-simon-stevens/

3 Léky pro Evropu https://www.medicinesforeurope.com/news/10-years-of-biosimilar-medicines-transforming-healthcare/

4 http://www.gabionline.net/Biosimilars/General/Biosimilars-provedeno-v-Europe

Poslední změny  10.12.2018