Zásady zpracování osobních údajů

Účelem těchto zásad zpracování a ochrany osobních údajů je informovat Vás o tom, jak využíváme Vaše osobní údaje získané při využívání následujícího webu nebo mobilní aplikace: [Doplňte prosím název webu nebo mobilní aplikace].

1. O NÁS

Tímto Vás informujeme, že my, společnost Mylan [DOPLŇTE PROSÍM NÁZEV PŘÍSLUŠNÉHO SUBJEKTU SPOLEČNOSTI MYLAN] (dále jen “Mylan” nebo “My”), shromažďujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje, které nám dobrovolně poskytujete prostřednictvím webu/aplikace [DOPLŇTE PROSÍM NÁZEV WEBU NEBO MOBILNÍ APLIKACE].

2. JAK MYLAN SHROMAŽĎUJE VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

[NÍŽE PROSÍM UVEĎTE PROSTŘEDKY SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ]

Mylan bude Vaše osobní údaje pravděpodobně shromažďovat tehdy, když [VYBERTE JEDNU Z NÁSLEDUJÍCÍCH MOŽNOSTÍ NEBO PŘIDEJTE JAKÉKOLI JINÉ RELEVANTNÍ PRVKY]

 • Např. Vyplníte formulář “Kontaktujte nás” určený k shromáždění údajů v části “Kontaktujte Mylan”
 • Např. Jestliže požádáte o práci v části “Kariéra Mylan” použitím následující e-mailové adresy určené k náboru zaměstnanců: [ZDE DOPLŇTE PŘÍSLUŠNOU E-MAILOVOU ADRESU SPOLEČNOSTI MYLAN POUŽÍVANOU K NÁBORU ZAMĚSTNANCŮ V DANÉ ZEMI, NAPŘ. recruitment@mylan.com., atd.] nebo kliknutím na odkaz, který Vás zavede na formulář, který vyplníte na externím webu spravovaném poskytovateli služeb společnosti Mylan (jako například Taleo)
 • Např. Použijete následující e-mailové adresy poskytované společností Mylan pro obecné nebo konkrétní dotazy (např. vyžádání osobních údajů, atd.) [ZDE DOPLŇTE VŠECHNY PŘÍSLUŠNÉ E-MAILOVÉ ADRESY MYLAN PRO PŘÍSLUŠNOU ZEMI, JAKO NAPŘÍKLAD, info@mylan.co.uk, ATD.]
 • Např. Komunikujete s týmem pro vztahy se zákazníky společnosti Mylan.
 • Např. Budete odpovídat na dotazy v rámci průzkumu
 • Např. Když procházíte různými stránkami webu, web shromažďuje a ukládá osobní údaje, které jsou během používání webu vytvářeny automaticky, jako například Vaše preference a anonymní statistiky užití. Když navštívíte naše webové stránky, my i naši externí poskytovatelé služeb obdržíme a zaznamenáme osobní údaje, jako například Vaši adresu IP, z Vašeho prohlížeče a z cookies a dalších obdobných technologií (viz konkrétní část níže).
 • Např. Zveřejníte své komentáře nebo obrázky na našich stránkách sociálních médií (jako například. Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, atd.)
 • atd.

3. PROČ POTŘEBUJEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

[NÍŽE PROSÍM UVEĎTE PRÁVNÍ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ]

Mylan bude Vaše osobní údaje pravděpodobně shromažďovat proto, že [VYBERTE PROSÍM JEDNU Z NÁSLEDUJÍCÍCH MOŽNOSTI]:

 • Jste udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů k jednomu nebo několika z konkrétnějších účelů: [UVEĎTE PROSÍM KONTEXT, ROZSAH A ÚČELY SOUHLASU A PŘIDEJTE SOUHLAS DO KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE]; nebo
 • Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro výkon nějaké smlouvy, jíž jste smluvní stranou; nebo
 • Zpracování je nezbytné pro výkon nějakého právního závazku, jímž je společnost zavázána; nebo
 • Zpracování je nezbytné k účelům oprávněných zájmů, zejména [UVEĎTE PROSÍM, např. Mylan shromažďuje údaje v souvislosti s náborem pracovníků na základě svého oprávněného zájmu zaměstnat nové členy personálu].

4. OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎOVANÉ O VAŠÍ OSOBĚ


Shromažďujeme a zpracováváme následující osobní údaje o Vaší osobě: [NÍŽE PROSÍM UVEĎTE KATEGORIE SHROMAŽĎOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ]:

 • Např. Identifikační údaje, jako například Vaše jméno a příjmení, kontaktní osobní údaje, jako například e-mail, jakékoli fotografie jaké jste poskytli, atd.
 • Např. Finanční osobní údaje, jako například cena žádosti, faktura, osobní údaje o bankovním účtu, osobní údaje o kreditní kartě, atd.
 • Např. Osobní údaje související s rodinou, jako například osobní údaje o příbuzenském poměru (dítě–rodič) které mohou vyžadovat některé aplikace.
 • Např. Elektronické identifikační údaje dostupné na Vašem počítači (jako například “cookies” nebo "adresy IP")
 • Např. Zdravotní údaje, jako například nemoci, užívané léky či aplikované ošetření, spotřebovávané produkty Mylan, atd.) tak, jak jste je poskytli prostřednictvím kterékoli příslušné aplikace Mylan, kterou případně používáte.
 • atd.

5. JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE VYUŽÍVÁME

[NÍŽE PROSÍM UVEĎTE RŮZNÁ POUŽITÍ SHROMAŽĎOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ]

Obecně lze říci, že Vámi poskytnuté osobní údaje jsou používány k [VYBERTE PROSÍM JEDNU Z NÁSLEDUJÍCÍCH MOŽNOSTÍ NEBO PŘIDEJTE JAKÝKOLI JINÝ PRVEK, MÁ-LI VÝZNAM]:

 • Např. k poskytování a vylepšování našich služeb;
 • Např. ke komunikaci s Vámi;
 • Např. k odpovídání na Vaše žádosti o informace;
 • Např. k tomu, abychom Vás informovali o nových produktech a službách a o nových pracovních příležitostech ve společnosti Mylan;
 • atd.

6. JAK DLOUHO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE PŘECHOVÁVÁME

[NÍŽE PROSÍM UVEĎTE DOBU, PO KTEROU BUDOU OSOBNÍ ÚDAJE PŘECHOVÁVÁNY. NENÍ-LI TO MOŽNÉ, UVEĎTE KRITÉRIA POUŽÍVANÁ KE STANOVENÍ TÉTO DOBY]

Společnost Mylan bude Vaše osobní údaje přechovávat až do doby, kdy tyto údaje už nebudou nezbytné v souvislosti s účely, ke kterým byly shromážděny nebo jinak zpracovány.

Tak Mylan aplikuje následující období přechovávání údajů [UPRAVTE PROSÍM NÁSLEDUJÍCÍ PŘÍKLADY PODLE SVÉ INTERNÍ PRAXE NEBO PŘIDEJTE JAKÝKOLI JINÝ PRVEK, MÁ-LI VÝZNAM]:

 • Např. Údaje související s výkonem služby (např. užíváním našich aplikací) nebo s Vaší žádostí před navázáním smlouvy o službách se společností Mylan budou přechovávána po celou dobu trvání dané služby. Po ukončení služby budou tyto údaje archivovány za účelem případných soudních sporů během období statutárního omezení.
 • Např. Údaje související s marketingem (jako například zpravodaje a údaje související s Vašimi všeobecnými a konkrétními požadavky) jsou přechovávány po dobu XX let od poslední komunikace, kterou s Vámi společnost Mylan uskutečnila. Ke konci tohoto období Vás společnost Mylan kontaktuje, aby se dozvěděla, zda si přejete nadále od ní dostávat sdělení. V případě záporné odpovědi nebo v případě, že od Vás neobdržíme odpověď, budou tyto údaje archivovány za účelem užití v soudních sporech během období statutárního omezení.
 • Např. Údaje související procesem zaměstnávání jsou přechovávány XX let od poslední komunikace, kterou s Vámi Mylan měla. Ke konci tohoto období Vás Mylan kontaktuje, aby se dozvěděla, zda si přejete nadále od ní dostávat komunikační sdělení. V případě záporné odpovědi nebo v případě, že neodpovíte, budou tyto údaje archivovány za účelem užití v soudních sporech během období statutárního omezení.
 • Mylan v souvislosti s příslušnými cookies a/nebo obdobnými technologiemi, které Mylan používá, aplikuje následující období přechovávání údajů [VYPLŇTE, PROSÍM].

7. COOKIES

Když navštívíte náš web, Mylan bude také pravděpodobně přímo shromažďovat osobní údaje a anonymní statistiky užívání z Vašeho webového prohlížeče prostřednictvím cookies, serverových protokolů či obdobných technologií (jako například Vaši adresu IP a Vaše preference).

Takže osobní údaje získané od Vás formou Vašeho využívání cookies můžeme využít k následujícím účelům: [VYBERTE PROSÍM Z NÁSLEDUJÍCÍCH PŘÍPADŮ, KDY SPOLEČNOST MYLAN POUŽÍVÁ COOKIES]:

 • např. k sledování Vámi zadávaných vstupů při vyplňování online formulářů, nákupních košíků, atd.
 • např. k Vaší identifikaci při přihlášení
 • např. k detekci zneužívání autentizace
 • např. k ukládání technických údajů k přehrávání video nebo audio obsahu
 • např. k účelům vyvažování zátěže
 • např. k zapamatování Vašich zákaznických preferencí
 • např. pro cookies určené ke sdílení obsahu prostřednictvím plug-inů sociálních sítí
 • např. pro sledovací cookies plug-inů sociálních sítí
 • např. k provádění analýz a průzkumů trhu
 • např. k zacílené behaviorální reklamě online
 • např. k umožnění třetím stranám sledovat Vás za účelem behaviorální reklamy, analytiky nebo průzkumu trhu

Připomínáme Vám, že proti zpracování svých osobních údajů pomocí cookies máte právo vznést námitku. Za tím účelem můžete zakázat instalaci cookies změnou konfigurace svého prohlížeče.

Každý moderní webový prohlížeč Vám umožňuje nastavení týkající se cookies měnit. Tato nastavení obyčejně bývají k dispozici v části “Nástroje”, “volby”, “nápověda” nebo “preference” ve Vašem prohlížeči.

Některé úkony, které budete provádět při nastavování nastavení souvisejících s cookies, pravděpodobně ovlivní Váš celkový prožitek z pročítání internetu, jakož i Vaše přístupové podmínky k některým službám vyžadujícím použití cookies. Odmítáme nést jakoukoli zodpovědnost za následky související s omezeným fungováním našich služeb vzniklé z příčiny uživatelova odmítnutí nainstalovat si cookies potřebné pro provoz nebo jejich vymazání uživatelem.

8. PŘÍJEMCI VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

[UVEĎTE PROSÍM KATEGORIE PŘÍJEMCŮ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (JAK INTERNÍ, TAK I EXTERNÍ)]

Mylan smí sdílet Vaše osobní údaje s příjemci v následujících kategoriích:

 • Např. Mylan sdílí Vaše osobní údaje s jakýmikoli příslušnými pobočkami a přidruženými společnostmi Mylan na bázi toho, co je třeba vědět (např. sdílení údajů mezi náborovým oddělením a mateřskou společností, atd.)
 • Mylan smí Vaše osobní údaje sdílet také se třetími stranami, a to za následujících podmínek:
  • Např. Ke sdílení svých osobních údajů jste předem vydali svolení (například, aby Vám byly zasílány reklamní materiály přizpůsobené Vašim zájmům z našich webových stránek a webových stránek třetích stran);
  • Např. Mylan potřebuje tyto osobní údaje sdílet s poskytovateli služeb jednajícími v našem zastoupení, a sice s našimi poskytovateli technických služeb, jako je například údržba a hosting, nebo se zpracovateli dabingu, kteří Vám dodávají Vámi vyžádanou službu (například když žádáte o práci v části “Mylan Kariéra”);
  • Např. Mylan obdrží od soudu nebo jiné oprávněné správní instituce požadavek domáhající se vyzrazení těchto osobních údajů v souladu s platnými zákony.
  • atd.

9. MEZINÁRODNÍ PŘEVODY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

[BUDE-LI MÍT DOJÍT K PŘEVODU ÚDAJŮ MIMO EU, POUŽIJTE PROSÍM TENTO ČLÁNEK A UVEĎTE SOUVISEJÍCÍ OCHRANY]:

Aby společnost Mylan mohla nabízet své služby, může někdy potřebovat převést Vaše osobní údaje do zemí mimo zemi, v níž byly tyto údaje původně shromážděny.

Tyto země nemívají vždy stejné zákony na ochranu osobních údajů jako země, v níž jste své osobní údaje poskytli.

[JESTLIŽE ÚDAJE PŘENÁŠÍTE DO RUKOU SPOLEČNOSTI MYLAN N.V., VLOŽTE NÁSLEDUJÍCÍ ODSTAVEC]

Ve věci převádění osobních údajů z podniků společnosti Mylan nacházejících se ve Vaší zemi do kanceláří Mylan N.V. ve Spojených státech: společnost Mylan N.V. byla certifikována ve smyslu Euroamerického rámce ochrany soukromí (EU-U.S. Privacy Shield Framework) tak, jak je vymezen americkým ministerstvem obchodu (Department of Commerce) a Evropskou komisí ohledně shromažďování, ukládání, využívání, přenosů a dalšího zpracování osobních údajů přenášených z Evropského hospodářského prostoru(EEA) do Spojených států amerických. Další informace o Ochraně soukromí naleznete na adrese https://www.privacyshield.gov

[JESTLIŽE OSOBNÍ ÚDAJE PŘENÁŠÍTE DO ZEMĚ UZNANÉ EVROPSKOU KOMISÍ ZA ADEKVÁTNÍ, TJ. DO JEDNÉ ZE ZEMÍ: ANDORRA, ARGENTINA, KANADA, FAERSKÉ OSTROVY, GUERNSEY, IZRAEL, OSTROV MAN, JERSEY, NOVÝ ZÉLAND, ŠVÝCARSKO A URUGUAY, VLOŽTE NÁSLEDUJÍCÍ ODSTAVEC]

Pamatujte prosím, že Vaše osobní údaje smíme převést do [ZEMĚ], která byla uznána jako “bezpečná země” v souladu s příslušným rozhodnutím Evropské komise.

[JESTLIŽE ÚDAJE PŘENÁŠÍTE JINÝM PŘÍJEMCŮM NACHÁZEJÍCÍM SE MIMO EU, VLOŽTE NÁSLEDUJÍCÍ ODSTAVEC]

Ve věci přenosu osobních údajů z podniků společnosti Mylan nacházejících se ve Vaší zemi do rukou jakéhokoli jiného subjektu v rámci Mylan nebo externího poskytovatele nacházejícího se v jiné zemi: Mylan zavádí v souvislosti s ochranou soukromí a základních práv a svobod jednotlivců a schopnosti těchto jednotlivců vykonávat tato svá příslušná práva adekvátní pojistky.

10. VAŠE PRÁVO NA SOUKROMÍ

Máte právo vyžadovat od Mylan:

 • Přístup ke svým osobním údajům a jejich opravu nebo výmaz
 • Omezení zpracování Vašich osobních údajů nebo námitka vůči takovému zpracování
 • Přenositelnost údajů (tj. vyžádat si své osobní údaje ve strukturovaném, běžně užívaném a strojově čitelném formátu).

Když se zpracování zakládá na Vašem svolení, máte právo svolení kdykoli odvolat. Dále máte právo podat stížnost u následujícího úřadu pro dozor: [SEM PATŘÍ VYPLNIT NÁZEV PŘÍSLUŠNÉHO ÚŘADU PRO DOZOR, NAPŘ. VE FRANCII CNIL, ATD.]
Za účelem výkonu svých práv nás můžete kontaktovat tak, jak je uvedeno v níže uvedené části 14 o kontaktech pro ochranu osobních údajů.

11. JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE CHRÁNÍME

Společnost Mylan bude vyvíjet nejlepší možné úsilí, aby Vaše osobní údaje ochránila proti poškození, ztrátě, vyzrazení, krádeži, narušení, změně či zničení. Abychom ochránili důvěrnost Vašich dat, udržujeme jisté fyzické, technické a administrativní pojistky. Přístup k Vašim osobním údajům omezujeme na ty, kdo tyto údaje potřebují znát k tomu, aby Vám mohli poskytovat nějaké výhody nebo služby. Kromě toho také školíme své zaměstnance v oboru ochrany osobních údajů.

12. SOUKROMÍ DĚTÍ


[Možnost 1 – Jestliže aplikace nebo webové stránky neoslovují děti mladší, než 16 let]

Mylan nikdy vědomě neshromažďuje, nevede ani nevyužívá osobní údaje dětí ve věku do 16 let a žádná část této aplikace či těchto webových stránek není určena k oslovování dětí ve věku do 16 let.

Jestliže se dozvíte, že některá webová stránka nebo aplikace Mylan shromáždila osobní údaje o dítěti mladším než 16 let bez udělení souhlasu a aniž by to bylo schváleno držitelem rodičovské zodpovědnosti nad dítětem, kontaktujte nás prosím prostřednictvím kteréhokoli kontaktního informačního kanálu z těch, které jsou uvedeny v části 14 tohoto dokumentu.

[Možnost 2 – Jestliže aplikace nebo webové stránky mohou oslovovat děti mladší, než 16 let]

Děti ve věku do 16 let smějí webové stránky /aplikace používat jen tehdy, jestliže byly společnosti Mylan poskytnuty kontaktní údaje (např. e-mailová adresa) jejich rodičů nebo jakéhokoli jiného držitele rodičovské zodpovědnosti nad nimi, a jestliže Mylan obdržela od těchto rodičů nebo držitelů rodičovské zodpovědnosti souhlas se zpracováním osobních údajů týkajících se jejich dětí, které chtějí využívat tuto webovou stránku/aplikaci.

13. ZMĚNY NAŠICH ZÁSAD A PRAKTIK OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Mylan může tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoli změnit. Kdyby společnost Mylan někdy chtěla tyto zásady ochrany osobních údajů pozměnit (například kdyby se Mylan rozhodla začít Vaše osobní data využívat k účelům jiným, než bylo stanoveno v identifikovatelných zásadách ochrany osobních údajů platných v době shromáždění těchto údajů), bude vyrozumění o těchto změnách zveřejněno v revidované verzi aktuálních zásad ochrany osobních údajů a tato revidovaná verze nabude platnosti k datu svého zveřejnění. Mylan Vás o takových změnách vyrozumí formou jejich zveřejnění na stránce zásad ochrany osobních údajů nebo tím, že Vám pošle e-mail nebo jiné informační sdělení.

14. KONTAKTY PRO OSOBNÍ ÚDAJE / DOTAZY

S jakýmikoli dotazy nebo komentáři v souvislosti s těmito zásadami ochrany osobních údajů, se způsobem, jakým společnost Mylan shromažďuje a využívá Vaše osobní údaje, nebo chcete-li využít svých práv ve vztahu k již shromážděným osobním údajům (viz část 6), kontaktujte prosím příslušnou službu společnosti Mylan takto:

Společnost Mylan navíc stanovila Vedoucího pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer, DPO). Jméno DPO: Audrey Gerin; Kontaktní údaje na DPO: dataprivacy@mylan.com

Poslední změny:  3.12.2018