Jediný standard kvality

Jediný standard kvality

Naším posláním je zajistit 7 miliardám lidí přístup k vysoce kvalitním lékům. Zlepšování dostupnosti však nespočívá jen v doplňování zboží do regálů v lékárnách.

Klíčové je prosazování a obhajoba zásad. Zásad, které zlepšují dostupnost. Zásad navržených pro změnu restriktivních zákonů, které přístup omezují. A zásad, které propagují jediný globální standard kvality pro všechny léky.

Proč nám tolik záleží na zásadách?
Protože jsme přesvědčeni, že lze odstranit bariéru mezi bezpečnými, účinnými a dostupnými léky a lidmi, kteří je po celém světě potřebují.

Zásady, které zastáváme

Obhajoba jediného standardu kvality
Legislativa USA, včetně Zákona o bezpečnosti a inovaci v oblasti kontroly potravin a léčiv (Food and Drug Administration Safety and Innovation Act) a Dodatků k uživatelským poplatkům za generické léky (Generic Drug User Fee Amendments), rozšiřuje globální dosah kontroly potravin a léčiv a zajišťuje pravidelné kontroly a dodržování vysokých standardů kvality ve všech závodech, které dodávají výrobky na americký farmaceutický trh.

Nárůst užívání generik
V USA se v letech 2003–2012 užíváním generik ušetřilo přes 1300 miliard dolarů. Proto celosvětově v zemích, kde je nižší využití generik, školíme zástupce vlád o jejich roli při poskytování dostupné zdravotní péče a přístupu k lékům.

Prosazování biogenerického přístupu
Biosimilars – ekvivalenty nákladných léků pro léčbu nemocí typu roztroušené sklerózy, revmatoidní artritidy, cukrovky a rakoviny. Propagujeme účinné cesty ke schválení biosimilars, které prosazují zaměnitelnost, maximalizují přístup pacientů k dostupnějším a vysoce kvalitním biologikům a snižují výdaje na zdravotní péči.

Potírání HIV/AIDS
Přibližně 34 milionů lidí v rozvojovém světě je nakaženo virem HIV, který způsobuje nemoc AIDS. Z nich 28 milionů potřebuje léčbu. Přitom se léčby dostává méně než čtvrtině z nich. Prosazujeme financování, které umožní soustředit se na osvědčené metody léčby a prevenci.

Poslední změny  7.11.2018