Kontakt na Mylan

BGP Products s.r.o.

Evropská 2591/33d

160 00 Praha 6

Tel: 222 004 400
IČO: 03481778

BGP Products Czech Republic s.r.o. je zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 232034. 
Zastoupená: MUDr. Jozefem Belčíkem, jednatelem 


Jak nás najdete:

Získat pokyny:

Mylan Pharmaceuticals s.r.o.

Průběžná 1108/77 
100 00, Praha 10 
Tel: 222 004 400
IČO: 28392779 

Mylan Pharmaceuticals s.r.o. je zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 138340. 
Zastoupená: MUDr. Jozefem Belčíkem, jednatelem Jak nás najdete:

Získat pokyny:

MEDA Pharma s.r.o.

Kodaňská 1441/46
100 00 Praha 10
Tel: 222 004 400
IČO: 27140661


MEDA Pharma s.r.o. je zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 99352.
Zastoupená: MUDr. Jozefem Belčíkem, jednatelemJak nás najdete:

Získat pokyny:

Korespondenční adresa všech tří společností: Evropská 2590/33c, 160 00 Praha 6

Všeobecné obchodní podmínky:
1/ Upozorňujeme, že jedinou oprávněnou osobou, která může jménem společnosti  uzavírat (tj. i podepisovat) smlouvy je její jednatel: MUDr. Jozef Belčík..

2/ Dle interních pravidel společnosti musí být každá smlouva uzavřena písemnou formou a opatřena razítkem společnosti a podpisem jednatele. Jiné formy uzavření smlouvy s druhými stranami nebudou společností akceptovány.

3/ Každý návrh na uzavření smluvního vztahu ze strany druhých subjektů musí být podán písemnou formou (písemně nebo emailem) a schválen zástupcem společnosti  a jejím jednatelem. Společnost  nenese odpovědnost za závazky, které by společnosti mohly vzniknout, nebude-li některý ze zaměstnanců ihned nebo bezprostředně reagovat na nabídky druhých stran.


Hlášení podezření na nežádoucí účinky


Bezpečnost léčivého přípravku je stejně důležitým atributem jako jeho účinnost. Sledováním bezpečnosti léčiv se zabývá farmakovigilance. Základním zdrojem informací o bezpečnosti je po uvedení přípravku na trh systém spontánního hlášení nežádoucích účinků předepisujícími lékaři, farmaceuty, pacienty nebo jinými osobami.


Nežádoucí účinek je nepříznivá a nezamýšlená odezva na podání léčivého přípravku, která se dostaví po dávce běžně užívané k prevenci, léčení či určení diagnózy onemocnění nebo k obnově, úpravě nebo jinému ovlivnění fyziologických funkcí. Nahlášené případy se shromažďují v celosvětové databázi, vyhodnocují se v kontextu s ostatními a analyzují se rizika. Zjištěné bezpečnostní signály mohou mít dopad na další použití přípravku.


Chcete-li nahlásit podezření na nežádoucí účinek léčivého přípravku firmy Mylan, BGP Products Czech Republic nebo Meda, kontaktujte nás prosím na telefonním čísle +420 602 355 996.


Připravte si, prosím, předem tyto údaje:
• jakého léku se nezamýšlená nebo nepříznivá odezva týká
• kdy se u Vás nebo Vašeho pacienta nežádoucí účinek objevil
• reakci na lék, kterou pokládáte za nežádoucí účinek
• Vaše kontaktní údaje (telefonní číslo, email)
• pokud jste pacient, prosím uveďte kontakt na Vašeho lékaře, který Vám přípravek předepsal nebo kterého jste o nežádoucím účinku informovali


Prosím, nahlaste nám také podávání léku v těhotenství, předávkování, zneužití, neúčinnost léčivého přípravku nebo neočekávaný pozitivní účinek, chybné užití nebo použití mimo rámec schváleného SPC, přenos infekčního agens léčivem případně další informace týkající se bezpečnosti.


Vaše informace budou předány Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, jak je vyžadováno legislativou.


Další možností pro pacienty i zdravotnické pracovníky je hlásit nežádoucí příhody přímo Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv pomocí formuláře na jeho webových stránkách ZDE

Poslední změny  7.11.2018