Kontakt na Mylan

BGP Products s.r.o.

Evropská 2591/33d

160 00 Praha 6

Tel: 222 004 400
IČO: 03481778

BGP Products Czech Republic s.r.o. je zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 232034. 
Zastoupená: MUDr. Jozefem Belčíkem, jednatelem 


Jak nás najdete:

Získat pokyny:

Mylan Pharmaceuticals s.r.o.

Průběžná 1108/77 
100 00, Praha 10 
Tel: 222 004 400
IČO: 28392779 

Mylan Pharmaceuticals s.r.o. je zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 138340. 
Zastoupená: MUDr. Jozefem Belčíkem, jednatelem Jak nás najdete:

Získat pokyny:

Korespondenční adresa obou společností: Evropská 2590/33c, 160 00 Praha 6Všeobecné obchodní podmínky:
1/ Upozorňujeme, že jedinou oprávněnou osobou, která může jménem společnosti  uzavírat (tj. i podepisovat) smlouvy je její jednatel: MUDr. Jozef Belčík..

2/ Dle interních pravidel společnosti musí být každá smlouva uzavřena písemnou formou a opatřena razítkem společnosti a podpisem jednatele. Jiné formy uzavření smlouvy s druhými stranami nebudou společností akceptovány.

3/ Každý návrh na uzavření smluvního vztahu ze strany druhých subjektů musí být podán písemnou formou (písemně nebo emailem) a schválen zástupcem společnosti  a jejím jednatelem. Společnost  nenese odpovědnost za závazky, které by společnosti mohly vzniknout, nebude-li některý ze zaměstnanců ihned nebo bezprostředně reagovat na nabídky druhých stran.

Poslední změny  15.12.2015